شهدای سیراف
موضوعات داغ

تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدس

تصاویر از رزمندگان زنجان در دوران هشت سال دفاع مقدس که در برابر دشمن سینه سپر کردند.

 تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدس

تصاویر از رزمندگان سیراف در دوران هشت سال دفاع مقدس که در برابر دشمن سینه سپر کردند.

رشادت‌های رزمندگان در دوران دفاع مقدس جلوه‌های خوبی از وحدت و ایثار را ایجاد کرد. این جلوه‌ها از چندین راه به مردم عرضه شد که یکی از این راه‌ها ثبت تصاویر و عکس‌های مختلف بود. تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدس

در زیر تصاویر رزمندگان سیراف را می‌بینید که در هشت سال دفاع مقدس در برابر دشمن جانانه ایستادند.

تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدس

تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدس

IMG 20200928 WA0099 1024x719 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدس
غلام حسین منفرد
IMG 20200928 WA0010 1024x785 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدس
حبیب عبدالله زاده

IMG 20201001 WA0088 1024x784 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0086 1024x722 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0085 1024x691 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0084 1024x737 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0083 1024x735 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0082 1024x705 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0081 686x1024 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0080 1024x736 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0079 1024x714 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0078 1024x703 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0077 1024x739 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0076 1024x722 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0075 1024x752 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0074 1024x780 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0072 1024x791 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0071 746x1024 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0070 1024x724 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0069 1024x720 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0068 1024x858 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0067 1024x757 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0066 1024x711 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0065 1024x714 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0064 1024x745 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0063 1024x707 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0062 1024x745 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0061 1024x783 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0060 1024x753 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0059 1024x717 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0058 1024x682 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0057 1024x772 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0056 1024x738 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0055 1024x704 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0054 1024x745 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0053 1024x749 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0052 1024x749 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0051 1024x772 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0050 1024x730 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0049 1024x743 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0048 764x1024 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0047 1024x701 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0046 725x1024 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0045 1024x749 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0044 1024x722 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0043 1024x740 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0042 1024x738 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0041 1024x786 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0040 1024x719 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0039 1024x770 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0038 1024x697 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0037 1024x687 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0036 1024x700 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0035 783x1024 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0034 678x1024 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0032 1024x717 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0031 1024x714 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0030 1024x701 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0029 1024x804 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0028 1024x727 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0027 1024x668 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0026 1024x730 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20201001 WA0025 1024x826 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0110 769x1024 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0109 1024x695 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0108 751x1024 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0107 723x1024 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0106 1024x845 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0105 1024x756 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0104 1024x726 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0103 1024x707 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0102 1024x809 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0101 1024x769 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0100 1024x683 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0098 1024x698 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0097 1024x806 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0096 1024x679 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0095 1024x710 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0094 808x1024 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0093 1024x722 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0092 732x1024 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0091 1024x729 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0090 1024x731 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0089 1024x655 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0088 678x1024 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0087 795x1024 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0086 1024x719 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0085 1024x718 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0084 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0083 1024x731 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0082 1024x742 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0081 737x1024 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0080 1024x734 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0079 778x1024 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0078 1024x698 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0077 1024x724 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0076 1024x686 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0074 1024x723 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0073 1024x807 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0072 1024x744 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0071 1024x726 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0070 1024x717 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0069 1024x694 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0068 1024x699 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0067 1024x791 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0066 801x1024 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0065 1024x750 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0064 1024x749 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0063 784x1024 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0062 1024x820 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0059 1024x740 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0058 787x1024 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0061 731x1024 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0060 799x1024 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0057 1024x734 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0056 1024x734 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0055 1024x669 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0054 1024x735 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0053 1024x710 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0052 1024x716 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0051 1024x777 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0050 1024x726 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0048 782x1024 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0047 1024x720 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0046 1024x690 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0049 661x1024 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0045 1024x757 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0044 1024x740 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0043 1024x721 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0042 1024x800 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0041 1024x716 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0040 1024x705 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0039 1024x733 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0038 1024x790 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0037 1024x775 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0036 1024x776 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0035 1024x717 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0034 1024x740 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0033 1024x699 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0032 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0031 1024x758 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0030 1024x705 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0029 1024x705 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0028 1024x747 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0027 728x1024 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0026 1024x746 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0025 1024x785 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0024 721x1024 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0023 1024x772 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0022 1024x713 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0021 1024x650 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0020 698x1024 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0019 1024x712 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0018 809x1024 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0017 1024x652 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0016 1024x943 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0015 713x1024 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0014 1024x727 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0013 735x1024 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0012 1024x750 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0011 1024x638 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0009 1024x768 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدسIMG 20200928 WA0008 1024x655 - تصاویری از حضور رزمندگان سیرافی در دوران هشت سال دفاع مقدس

دانلود این ویدیو

جنگ ایران و عراق یا جنگ هشت‌ساله که در ایران با نام جنگ تحمیلی و دفاع مقدس نیز شناخته می‌شود و در بسیاری از منابع عربی و بعضی منابع غربی از آن با عنوان جنگ اول خلیج یاد شده‌است و در زمان صدام حسین در عراق با نام قادسیهٔ صدام از آن یاد می‌شد، طولانی‌ترین جنگ متعارف در قرن بیستم میلادی و دومین جنگ طولانی این قرن پس از جنگ ویتنام بود که نزدیک به هشت سال به طول انجامید. جنگ به صورت رسمی در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ برابر ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ آغاز شد. در این روز درگیری‌های پراکنده مرزی دو کشور با یورش هم‌زمان نیروی هوایی عراق به ده فرودگاه نظامی و غیرنظامی ایران و تهاجم نیروی زمینی این کشور در تمام مرزها به یک جنگ تمام عیار تبدیل شد، هرچند مقامات عراقی معتقد بودند که جنگ از ۱۳ شهریور ۱۳۵۹ برابر با ۴ سپتامبر ۱۹۸۰ با حملات توپخانه‌ای ایران به شهرهای مرزی عراق آغاز شده‌است.[۳۷] این جنگ در نهایت پس از حدود ۸ سال در مرداد ۱۳۶۷ با قبول آتش‌بس از سوی دو طرف و پس از به جا گذاشتن یک میلیون نفر تلفات و ۱۱۹۰ میلیارد دلار خسارات به دو کشور خاتمه یافت.[۳۸] مبادلهٔ اسیران جنگی بین دو کشور از سال ۱۳۶۹ آغاز شد. ایران آخرین گروه از اسرای جنگی عراقی را در سال ۱۳۸۱ به عراق تحویل داد.[۳۹]

 

علی اکبر

{سیراف من} بعنوان مجله خبری از سال 99 فعالیت خود را آغاز کرده است، تمام تلاشم انتشار محتوای در مورد شهر سیراف مورد نیاز کاربران ایرانی با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا